Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o.

Cennik

WYNAJEM SPRZĘTU

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z HDS

SAMOCHÓD DOSTAWCZY DO 3,5 T

WYWROTKA DO 28 TON

KOPARKO-ŁADOWARKA

114,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

83,00 zł netto / 1 godzina
5,20 zł / 1 km

186,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

134,00 zł / 1 godzina

KOPARKO-ŁADOWARKA Z MŁOTEM WYBURZENIOWYM

MINIKOPARKA

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 18 M

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 22 M

196,00 zł netto / 1 godzina

93,00 zł netto / 1 godzina

114,00 zł netto / 1 godzina
6,20 zł / 1 km

124,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 28 M

SAMOCHÓD WIEŻOWY

155,00 zł netto / 1 godzina
8,25 zł / 1 km

295,00 zł netto / 1 godzina
8,25 zł / 1 km

USŁUGI

ASEKURACJA PONADNORMATYWNEGO ŁADUNKU

WYMIANA CZUJNIKA SYGNALIZACJI (BEZ MATERIAŁU)

WYMIANA PRZEWODÓW CZUJNIKA SYGNALIZACJI (BEZ MATERIAŁU)

WYMIANA STEROWNIKA Z PROGRAMOWANIEM (BEZ MATERIAŁU)

1 634,00 zł netto / 1 godzina

445,00 zł netto / 1 sztuka

817,00 zł netto / 1 sztuka

1551,00 zł netto / 1 sztuka

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA KABLACH TRAKCYJNYCH NN LUB SIECI TRAKCYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI BEZ ZMIAN UKŁADU ZASILANIA

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA KABLACH TRAKCYJNYCH NN LUB SIECI TRAKCYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI PO UPRZEDNIEJ ZMIANIE UKŁADU ZASILANIA

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA STACJACH PROSTOWNIKOWYCH Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI BEZ ZMIAN UKŁADU ZASILANIA

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA STACJACH PROSTOWNIKOWYCH Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI PO UPRZEDNIEJ ZMIANIE UKŁADU ZASILANIA

1 086,00 zł netto / 1 sztuka

1 551,00 zł netto / 1 sztuka

1 230,00 zł netto / 1 sztuka

1 913,00 zł netto / 1 sztuka

WYNAJEM GRUNTU NA SKŁADOWANIE

DOZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI

POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

POMIARY CIĄGŁOŚCI ŻYŁ NA KABLACH

3,20 zł netto/ 1 m2 / doba

1 055,00 zł netto / 1 godzina

1 437,00 zł netto / 1 odcinek sieciowy

517,00 zł netto / kabel

POMIARY PĘTLI ZWARCIA

9 823,00 zł netto / w 10 punktach

USŁUGI POZAMIEJSCOWE

DOPUSZCZENIE DO PRACY NA INFRASTRUKTURZE OŚWIETLENIOWEJ ZDZIT W OLSZTYNIE

352,00 zł netto / 1 sztuka

WYNAJEM SPRZĘTU

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z HDS

114,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

SAMOCHÓD DOSTAWCZY DO 3,5 T

83,00 zł netto / 1 godzina
5,20 zł / 1 km

WYWROTKA DO 28 TON

186,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

KOPARKO-ŁADOWARKA

134,00 zł netto / 1 godzina

KOPARKO-ŁADOWARKA Z MŁOTEM WYBURZENIOWYM

196,00 zł netto / 1 godzina

MINIKOPARKA

93,00 zł netto / 1 godzina

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 18 M

114,00 zł netto / 1 godzina
6,20 zł / 1 km

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 22 M

124,00 zł netto / 1 godzina
7,25 zł / 1 km

PODNOŚNIK KOSZOWY DO 28 M

155,00 zł netto / 1 godzina
8,25 zł / 1 km

SAMOCHÓD WIEŻOWY

295,00 zł netto / 1 godzina
8,25 zł / 1 km

USŁUGI​

ASEKURACJA PONADNORMATYWNEGO ŁADUNKU

1 634,00 zł netto / 1 godzina

WYMIANA CZUJNIKA SYGNALIZACJI (BEZ MATERIAŁU)

445,00 zł netto / 1 sztuka

WYMIANA PRZEWODÓW CZUJNIKA SYGNALIZACJI (BEZ MATERIAŁU)

817,00 zł netto / 1 sztuka

WYMIANA STEROWNIKA Z PROGRAMOWANIEM (BEZ MATERIAŁU)

1 551,00 zł netto / 1 sztuka

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA KABLACH TRAKCYJNYCH NN LUB SIECI TRAKCYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI BEZ ZMIAN UKŁADU ZASILANIA

1 086,00 zł netto / 1 sztuka

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA KABLACH TRAKCYJNYCH NN LUB SIECI TRAKCYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI PO UPRZEDNIEJ ZMIANIE UKŁADU ZASILANIA

1 541,00 zł netto / 1 sztuka

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA STACJACH PROSTOWNIKOWYCH Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI BEZ ZMIAN UKŁADU ZASILANIA

1 230,00 zł netto / 1 sztuka

DOPUSZCZENIE DO PRAC NA STACJACH PROSTOWNIKOWYCH Z NIEZBĘDNYMI WYŁĄCZENIAMI PO UPRZEDNIEJ ZMIANIE UKŁADU ZASILANIA

1 913,00 zł netto / 1 sztuka

WYNAJEM GRUNTU NA SKŁADOWANIE

3,20 zł netto/ 1 m2 / doba

DOZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI

1 055,00 zł netto / 1 godzina

POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

1 437,00 zł netto / 1 odcinek sieciowy

POMIARY CIĄGŁOŚCI ŻYŁ NA KABLACH

517,00 zł netto / kabel

POMIARY PĘTLI ZWARCIA

9 823,00 zł netto / w 10 punktach

USŁUGI POZAMIEJSCOWE​

DOPUSZCZENIE DO PRACY NA INFRASTRUKTURZE OŚWIETLENIOWEJ ZDZIT W OLSZTYNIE

352,00 zł netto / 1 sztuka