Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o.

Usługi

energetyka

Główny zakres naszej działalności, to:

 • prace elektroenergetyczne dla potrzeb dużych i średnich budów,
 • sieci napowietrzne i kablowe wysokich napięć,
 • sieci napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć,
 • sieci elektrotrakcyjne,
 • sieci transformatorowe i prostownikowe.

Między innymi wykonujemy konserwacje:

 • sieci trakcyjnych tramwajowych,
 • podstacji zasilających,
 • zwrotnic elektrycznych i rozjazdów torowych,
 • oświetlenia ulicznego,
 • oraz innych urządzeń infrastruktury tramwajowej.

Zakres obsługi:

 • budów lub przebudów obiektów elektroenergetycznych,
 • remontów i układów ulic,
 • torowisk, rozjazdów oraz układów sterowania zwrotnic,
 • realizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych,
 • konserwacja i eksploatacja infrastruktury technicznej taboru tramwajowego.

Specjalistyczne zaplecze techniczno-transportowe:

 • transport drogowy towarów,
 • wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych.

BUDOWNICTWO

pomiary

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń energetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia. W tej dziedzinie posiadamy również bogate doświadczenia związane z lokalizacją uszkodzeń oraz znajdowania przebiegu tras kablowych.

Wykonujemy pomiary sieci stałoprądowych i zmiennoprądowych niskich i wysokich napięć:

 • diagnostyczne,
 • eksploatacyjne.

Zakres prac:

 • projekty elektroenergetyczne,
 • projekty sieci napowietrznych i kablowych,
 • projekty oświetlenia ulicznego,
 • nadzór autorski,
 • wykonywanie projektów związanych ze wznoszeniem obiektów elektroenergetycznych,
 • uczestnictwo jako branżyści w większych przedsięwzięciach budowlanych,
 • opracowanie analiz i ekspertyz w zakresie elektroenergetyki,
 • projekt infrastruktury drogowej jeśli wymaga tego zadanie.

biuro projektowe